Türkçe | English |

Katılım Endeksi A Tipi Borsa Yatırım Fonu Katılım Endeksi’ne dayalı bir borsa yatırım fonudur. Fon payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmektedir. Yatırımcılar tıpkı diğer hisse senetlerini alıp sattıkları gibi, Katılım Endeksi A Tipi Borsa Yatırım Fonu paylarını da aynı şekilde alıp satabilmektedirler. Böylece yatırımcılara temsil edilen Katılım Endeksi’ni alıp satma imkânı verir.Detaylı fon portföy kompozisyonu için lütfen tıklayınız.

Katılım Endeksi A Tipi Borsa Yatırım Fonu’nun takip ettiği Katılım Endeksi, Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan, İMKB tarafından hesaplanan bir endekstir. İçerisinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören hisse senetleri bulunmaktadır. Bizim Menkul Değerler A.Ş., diğer endekslere benzer şekilde, halka açık piyasa değerlerini esas alarak endekste yer alacak şirketleri belirlemektedir. Bu endekste ayrıca, Katılım Endeksi kriterlerine uygun şekilde şirketler faaliyet gösterdikleri alan ve bazı mali oranları dikkate alınarak seçilmektedir. Faaliyet alanına göre seçim yapıldıktan sonra, toplam faizli kredilerinin piyasa değerine oranı %30 veya daha fazla, faiz getirili nakit ve menkul kıymetlerinin piyasa değerine oranı %30 veya daha fazla ve uygun olmayan faaliyetlerden gelirinin toplam gelirine oranı %5 veya daha fazla olan şirketler kapsam dışı bırakılır. Endeks ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.katilimendeksi.org adresinden ulaşılabilir.

Katılım Endeksi A Tipi Borsa Yatırım Fonu portföyünde bulunan hisse senetlerinin dağıttığı nakit temettüleri portföyünde tutmayacak, payları oranında yatırımcılara iletilecektir. Böylece yatırımcılar fon portföyünde bulunan hisse senetlerinin dağıttığı nakit temettü miktarını hem fon gelirinden net olarak ayrıştırabilecek, hem de fon paylarını satmayı beklemeksizin hemen teslim almış olacaklardır.

Fon Yöneticisi Endeks Hesaplayıcı Takas Kuruluşu Saklamacı Kuruluş